Πολιτιστικά Προγράμματα

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία, διαχείριση και υλοποίηση προτάσεων και προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού, καθώς και την επιμέλεια χώρων και εκδηλώσεων (μουσεία και συλλογές, κινητές εκθέσεις, δημιουργικοί χώροι, επιστημονικές εκδηλώσεις).

Πολιτιστική επιχειρηματικότητα

Παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής, σχεδιασμού στρατηγικής και επικοινωνίας για την ανάπτυξη πολιτιστικής επιχειρηματικότητας σε φορείς που θέλουν να προωθήσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.

Πολιτιστική τεχνολογία

Οργανώνουμε παρουσιάσεις και εργαστήρια για τη γνωριμία και εκμάθηση των νέων τεχνολογικών μέσων στον τομέα του πολιτισμού και της έρευνας (ψηφιακές ερευνητικές υποδομές για την τέχνη και τον πολιτισμό, αρχές πολιτιστικών δεδομένων και ψηφιακή κληρονομιά, υπολογιστικά συστήματα και εφαρμογές για νέα πολιτιστικά περιβάλλοντα), ατομικά και για οργανισμούς. Παράλληλα στηρίζουμε την έρευνα και διάδοση των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών με στόχο την επιμέλεια, ανάλυση και προώθηση σύγχρονων ψηφιακών πολιτιστικών δεδομένων και αρχείων.