Έναρξη λειτουργίας

Η MET artnet ξεκίνησε να λειτουργεί το 2017 στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020. Το επιχειρηματικό σχέδιο που συνέταξαν τα ιδρυτικά της μέλη αξιολογήθηκε με άριστα, ενώ διακρίθηκε στις πρώτες θέσεις στις πολιτιστικές - δημιουργικές βιομηχανίες όπως και στη γενική κατάταξη σε σύνολο 16.193 προτάσεων.