Έναρξη λειτουργίας

Η MET artnet ξεκινάει τη λειτουργία της με έδρα την Αθήνα.